Resorbowalny materiał do regeneracji tkanki kostnejBioaktywny powierzchniowo, resorbujący się, nieorganiczny, krystaliczny materiał niemetaliczny o własnościach osteookondukcyjnych, przeznaczony do zastąpienia lub uzupełniania tkanki kostnej. Do biologicznej resorpcji materiału dochodzi w następstwie korozji hydrolitycznej oraz aktywnej fagocytozy.

W celu uniknięcia migracji komórek tkanek miękkich do powierzchniowych warstw granulek PORESORB®-TCP zaleca się stosowanie membrany (np. membrany kolagenowej). Materiał PORESORB®–TCP jest porowaty: posiada makropory (100-200 μm) oraz mikropory (1-5 μm); jego ciężar właściwy waha się w granicach 2900-3100 kg/m3. Materiał przeznaczony jest do zastąpienia kości w tych miejscach, w których wymagana jest pełna resorpcja oraz stopniowe zastępowanie wszczepu kością żywą.

PARAMETRY FIZYCZNO-CHEMICZNE MATERIAŁU PORESORB®-TCP:

Skład PORESORB®-TCP: >99% fosforan wapnia (β- faza)
Ca3(PO4)2 materiał syntetyczny, nie umożliwiający aktywności antygenowej
Porowatość: 30–40%

Struktura materiału PORESORB®-TCP składa się z mikrocząstek tworzących sieć połączonych ze sobą porów.

ZASTOSOWANIA MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO PORESORB®-TCP:

W chirurgii szczękowej:
W paradontologii:
W ortopedii i traumatologii w leczeniu:

GWARANCJA JAKOŚCI PROCESU PRODUKCJI MATERIAŁU PORESORB®–TCP

Materiał PORESORB®-TCP jest produkowany w pomieszczeniach o wysokim poziomie czystości, zapewnionym dzięki regularnej walidacji zgodnej z Dyrektywą EU nr 91/356/EEC. Surowce do produkcji, dostarczane przez stałych i renomowanych dostawców, podawane są badaniom w akredytowanych laboratoriach.Dowiedz się więcej pobierając dodatkowe materiały (PDF):
PORESORB
INFORMACJE DLA PACJENTA
KATALOG