Witam na stronach firmy Polimplant

Długoletnia współpraca z firmą Lasak zaowocowała udostępnieniem polskim stomatologom
i ich pacjentom produktów najwyższej jakości. Zarówno system implantów stomatologicznych
BioniQ
, jak i Impladent oraz materiały kościozastępcze Poresorb czy OssaBase konkurują
z najlepszymi produktami na świecie.
Światowe patenty i rozwiązania techniczne, wyniki prac naukowych, sukcesy w bieżącej pracy
stomatologów, przyjazna oferta cenowa, plasują niepodważalnie, nasze produkty, jako
najatrakcyjniejszą ofertę na naszym rynku.

Sukces lekarzy stosujących oferowane przeze mnie produkty, jest mym największym wyzwaniem.
System szkolenia, opieka naukowa polskich i czeskich specjalistów, sposoby dystrybucji
produktów stawiają nas w gronie najlepszych. Wszechstronna pomoc naszych młodych
i jednocześnie doświadczonych, wykształconych przez najlepszych czeskich profesorów
lekarzy, gwarantuje nowym adeptom sztuki implantologicznej maksimum koleżeńskiej pomocy.

Współpraca z wyspecjalizowanym zespołem lekarzy implantologów z Kliniki Implantologii Stomatologicznej
w Hradec Králové pod kierownictwem Prof. Antonína Šimůnka, umożliwia każdemu stomatologowi
udział w niepowtarzalnym szkoleniu z implantologii i chirurgii stomatologicznej.
W 2011 roku Prof. Antonín Šimůnek - chirurg szczękowy, specjalista implantolog, który jako jeden
z pierwszych rozpoczął pracę na nowoczesnych implantach dentystycznych, został uznany jako jeden
z dziesięciu najznamienitszych stomatologów w Republice Czeskiej.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.
Emil Paciorkowski